Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Kapital

Kapital – hvad er kapital?

Kapital er et centralt begreb inden for økonomi og regnskab, som refererer til ressourcer, der anvendes for at skabe økonomisk værdi. Det kan være i form af penge eller andre aktiver, der er investeret i en virksomhed eller anvendt til produktion.

Kapital kan ses fra flere perspektiver, herunder som startkapital til en virksomhed, investering i udstyr eller som midler til at finansiere virksomhedens løbende drift. Den primære funktion af kapital er at muliggøre økonomisk aktivitet ved at finansiere produktion, udvikling og vækst.

Handelskapitalisme og dens historie

Handelskapitalisme refererer til en tidlig økonomisk system, der var dominerende i Europa fra det 16. til det 18. århundrede. Det karakteriseres ved handelsaktiviteter, hvor købmænd investerede kapital i varer for at sælge dem med profit.

Kapitalismens grundprincipper

Kapitalismen er et økonomisk system, hvor produktionens midler primært ejes privat, og hvor kapitalakkumulation spiller en central rolle. I kapitalismen ejer produktionens ejere kapitalen, mens arbejdskraften ejes af de enkelte individer, som udbyder deres arbejde.

Egenkapital og fremmedkapital

Egenkapitalen repræsenterer værdien af ejerens investering i virksomheden, det vil sige de midler ejeren selv har indskudt. Fremmedkapital omfatter de midler, som er lånt udefra, for eksempel fra banker, leverandører eller andre kreditorer.

Kapitalværdiens rolle

Kapitalværdi er den estimerede værdi af et aktiv baseret på dets forventede indtjening i fremtiden. Det er en vigtig indikator for at vurdere potentielle investeringer og deres forventede afkast.

Uddybning af kapitalbegrebet

Kapitalbegrebet dækker over flere forskellige typer, herunder bankkapital, handelskapital, ågerkapital og industriel kapital, hver med sin funktion og betydning i økonomien.

Relaterede nøglebegreber

Egenkapital:

Midler ejeren selv har investeret i virksomheden.

Fremmedkapital

Lånte midler fra eksterne kilder.

Goodwill

En immateriel værdi, der afspejler virksomhedens omdømme, kundebase eller andre unikke fordele
.
Kapitalværdi

Den nuværende værdi af et aktivs forventede fremtidige indtjening.

Rente

Omkostningen ved at låne kapital eller afkastet på investeret kapital.