Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Tilbud

Hvad er et tilbud?

Et tilbud er en formel erklæring fra en leverandør om at levere varer eller tjenester til en fastsat pris under angivne vilkår. Dette dokument er ofte et forstadium til den egentlige handel, hvor varer eller tjenester udveksles.

Grundlæggende viden om tilbud

Et tilbud bliver en bindende aftale, når det accepteres af modtageren, uanset om det sker mundtligt eller skriftligt. For at effektivisere processen kan virksomheder anvende tilbudsskabeloner, som standardiserer de tilbud, der sendes ud til potentielle kunder.

Indhold i et tilbud

Selvom der ikke er formelle krav til, hvad et tilbud skal indeholde, vælger mange virksomheder at inkludere specifikke informationer for at tydeliggøre aftalen. Dette omfatter typisk virksomhedens og kundens kontaktoplysninger, datoen for tilbuddet samt en udløbsdato, en detaljeret beskrivelse af de tilbudte varer eller tjenester, prisen, samt betalings- og leveringsbetingelser.

Regler for tilbud

Jf. aftaleloven er der klare retningslinjer for håndtering af tilbud. Når et tilbud accepteres af en kunde, er tilbudsgiveren forpligtet til at levere det tilbudte, og kan normalt ikke tilbagekalde tilbuddet, når det er blevet modtaget og accepteret. Dog er tilbudsgiveren ikke forpligtet til at indgå en aftale, hvis tilbuddet ikke accepteres inden for den fastsatte frist.

Varighed af et tilbud

Længden på et tilbuds gyldighed varierer og bør specificeres i tilbuddet selv. I nogle tilfælde, som i supermarkeder, kan et tilbud vare fra 5-7 dage, mens det i brancher som byggeriet kan gælde i flere måneder.

Fra tilbud til faktura

Når et tilbud er accepteret, og arbejdet er fuldført, opfølges der med en faktura for at sikre betaling for de leverede varer eller tjenester. Det er fordelagtigt at sende fakturaen hurtigt efter opgavens afslutning for at sikre, at detaljerne stadig er friske i kundens hukommelse.