Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Nedskrivninger

Hvad er nedskrivninger?

Nedskrivninger refererer til den proces, hvor en virksomhed justerer bogføringsværdien af sine aktiver nedad, når deres retfærdige værdi falder under den bogførte værdi. Dette er især relevant for omsætningsaktiver, såsom varer på lager, hvis markedsværdi kan falde på grund af forældelse, skade eller ændringer i markedsefterspørgslen. Nedskrivninger afspejler dermed et realistisk billede af aktivets aktuelle økonomiske værdi og sikrer, at virksomhedens regnskaber præcist repræsenterer dens finansielle status.

Nedskrivninger er en vigtig del af den finansielle rapportering og kan også gælde for anlægsaktiver, såsom bygninger eller udstyr, hvis værdien af disse aktiver falder permanent. Disse justeringer påvirker ikke resultatopgørelsen direkte, da de typisk føres direkte på egenkapitalen, men de kan have en indirekte effekt på virksomhedens finansielle præstationer og dens evne til at generere fremtidig indtjening.