Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Factoring

Hvad er factoring?

Factoring indebærer, at en virksomhed indgår et samarbejde med et eksternt firma, som overtager opgaven med at indkræve betalinger fra virksomhedens kunder. Dette samarbejde kan forbedre virksomhedens likviditet og reducere den administrative byrde.

En særlig form for factoring er spot factoring, hvor virksomheder har mulighed for at vælge specifikke fakturaer til finansiering, frem for at indgå en omfattende factoringaftale. Dette kan give virksomheder større fleksibilitet og umiddelbar adgang til kapital.

Factoring fungerer ved, at virksomheden sælger sine tilgodehavender til et factoringselskab, som overtager ansvaret for indkrævning samt risikoen for eventuelle uinddrivelige fordringer. Dette giver virksomheden en øjeblikkelig likviditetsforøgelse, da en stor del af fakturaens værdi udbetales med det samme, typisk omkring 80%. Den resterende del udbetales, når kunden har betalt factoringselskabet, minus et gebyr for tjenesten.

Factoring er især fordelagtigt for B2B-virksomheder, der ofte oplever lange betalingsfrister fra deres erhvervskunder. Dette kan være særligt værdifuldt for nystartede virksomheder eller virksomheder i vækst, som måske ikke har adgang til traditionelle finansieringskilder som kassekredit eller banklån.

Fordele og ulemper ved factoring

Fordelene ved factoring inkluderer øget likviditet, mindsket risiko for dårlige betalere, og reduceret administrativt arbejde. Ulemper kan omfatte omkostningerne forbundet med tjenesten, mindre kontrol over debitorbogholderiet, og potentielt signal om økonomisk usikkerhed til omverdenen.

Omkostninger til factoring

Omkostningerne til factoring,  inkluderer typisk et opstartsgebyr, en finansieringsrate baseret på fakturaens værdi, og et administrationsgebyr for håndtering af fakturaen og relaterede tjenester.

Det er vigtigt for virksomheder at overveje både fordele og ulemper ved factoring, samt alternative finansieringsmuligheder som spot factoring, før de træffer en beslutning. I nogle tilfælde, som ved salg til private forbrugere eller virksomheder med lav omsætning, kan andre finansieringsformer være mere hensigtsmæssige.