Automatisk korrekt opsamling, overførsel og bogføring af kort og MobilePay transaktioner

 • Automatisk håndtering af salg og gebyrer
 • Periodeopdelt opsamling og afstemning
 • 100% overblik over betalinger, gebyrer og payouts
 • Korrekt bogføring af gebyrer
 • Virker med MobilePay, Clearhaus, Flatpay og Paylike samt dankortbetalinger
 • Eliminering af fejl og udeladelser
"Jeg spilder ikke længere dyrebar tid på afstemning af betalingskort indløsere.
Alle tal kommer ind på de korrekte konti, helt automatisk"
Charlotte
CD Regnskab

Arbejder du med bogføring af salg for butikker og webshops?

.. så kender du helt sikkert til frustationerne og udfordringer forbundet med afstemning og bogføring af MobilePay eller kreditkortsalg gennem en indløser!

Du skal afstemme dine salg via kreditkort fra en indløser, men:

 • Hvad er tilgodehavende hos indløser?
 • Du bruger tid på manuel regulering af gebyrer, men får du afregnet moms korrekt?
 • Du søger et overblik, når der overføres i puljer – men hvad hører til hvad?

Kontolink hjælper dig af med besværet!

Bogholdere og revisorer, som afstemmer udgifter og indtægter fra deres butikker og webshops’ kan anvende Kontolinks fuldautomatiske registrering af kreditkortbetaling og gebyrer. Det giver løbende overblik over salg, gebyrer og udestående, eliminerer risiko for fejl og frigiver en masse tid.

Vil du fokusere mere på din forretning og bruge mindre tid på afstemning af betalingsindløser?

Værdiskabende funktionalitet

AUTOMATISK HÅNDTERING AF SALG, GEBYRER OG OMSÆTNING

Elektronisk (korrekt) registrering

Virksomhedens indløser konti (Clearhaus, MobilePay, Flatpay, Paylike, o.l.) kobles op på gebyr- og omsætnings transaktioner overføres hver for sig så regnskabet bliver korrekt. 

Kontolink overfører automatisk indbetalinger, gebyr og omsætning så moms og omsætningstal bliver korrekte i regnskabet og indtastnings fejl og udeladelser undgås. 

TIDSBESPARELSE

Periodevis opsamling

Kontolink opsamler periodevist (f.eks. hver måned), så der kun kommer et begrænset antal poster over i regnskabssystemet.

Indbetalinger fra indløser lader man gå over uden opsamling da de typisk lander direkte i banken. De opsamlede poster får vedhæftet et korrekt bilag med alle transaktionsdetaljer. 

IKKE FLERE MANUELLE FEJL

Løbende automatisk afstemning

Der er kun én postering hver måned for hhv. gebyr og omsætning. Alle indbetalinger fra indløser, kommer fuldautomatisk over i regnskabssystemet. Poster bliver herefter auto afstemt med Kontolinks normale Auto-afstemning mod den normale bank konto.  

Virksomheden kan nu gå ind og se posteringen med det samlede beløb for en hel måneds gebyrer – og på posteringen er der vedhæftet en oversigt over alle de gebyrer som indgår i den givne periode. Det giver virksomheden et komplet og forståeligt billede af både aktiviteter og skyldige poster. 

DEN NYE BOGFØRINGSLOV

Lev op til den nye bogføringslov

Den nye bogføringslov foreskriver, at bilag skal digitaliseres og lagres digitalt. Ved automatisk afstemning med Kontolink oprettes der løbende digitale bilag for hvert salg og for alle gebyrer, som herefter lagres digitalt – du lever således op til de nye krav uden at røre en finger. 

Disse features får du med automatisk afstemning

Integrér med e-conomic, Dinero, Uniconta og Billy

Med Kontolink integrerer du din betalingsudbyder (Mobilepay, Clearhaus, Flatpay eller Paylike) med dit regnskabssystem (e-conomic, Dinero, Uniconta og Billy)

Korrekt momsopgørelse

Med automatisk afsteming af indløser kommer du til at afregne moms på baggrund af salgspris, hvilket er korrekt. Med manuel afstemning sker afstemning ofte med udgangspunkt i banken, hvilket er forkert, da banken fremviser salgspris fratrukket indløsergebyrer.

Automatisk oprettelse af dokumenter for salg, gebyrer og payouts

Kontolink opretter automatisk et elektronisk dokument for hver indløsertransaktion (salg, gebyr og payout). Det sikrer dig dokumentation for indløseraktiviteter, og samtidig overholder du den nye bogføringslov, som forsikrer elektroniske bilag for alle transaktioner. den nye bogføringslov)

Fuldautomatisk bogføring af gentagne transaktioner

Har du godkendt de første transaktioner for din indløser på samme måde, vil Kontolink automatisk kunne godkende og bogføre dine fremtidige transaktioner. Dette inkluderer betalinger for salg, gebyrer, payouts og dataforskydning.

Periodevis opsamling

Kontolink opsamler periodevist (f.eks. hver måned), så der kun kommer et begrænset antal poster over i regnskabssystemet. Indbetalinger fra indløser lader man gå over uden opsamling da de typisk lander direkte i banken. De opsamlede poster får vedhæftet et korrekt bilag med alle transaktionsdetaljer.

Se kort introduktion til korrekt opsamling, overførsel og bogføring

Hvis du har en webshop eller lignende med rigtig mange betalingstransaktioner, kan du med fordel koble Kontolink op til direkte at hente transaktionerne fra indløser, hvorefter Opsamling sørger for at:

👉 alle indbetalinger/payouts til banken bliver bogført så banken stemmer

👉 alle gebyrer bliver bogført korrekt en gang om måneden og en opgørelse bliver vedhæftet posteringen i regnskabssystemet

👉 alle kortbetalinger kan valgfrit bogføres på en mellemregningskonto med transaktionsrapport vedhæftet postering, eller kan debitorudligne en salgsfaktura.

Det er super enkelt at sætte op og virker til Uniconta, e-conomic, Billy og Dinero.

Hvad koster det?

Som bogholder eller revisor får man adgang til alle sine kunder i en pakkeløsning, som kaldes Kontopack. I en Kontopack opretter man en aftale for hver indløser pr. kunde. Har du fx en kunde med to bankkonti og to indløsere, er det lig med fire aftaler.

Som selvstændig virksomhedsejer er den månedlige pris for indløserafstemning baseret på antal betalinger. En betaling er, når en kunde foretager en betaling hos din virksomhed, plus de gebyrer der forekommer. De fleste mindre virksomheder med butik eller webshop vil have et forbrug, som passer til et abonnement hos Kontolink på 97 kr pr. måned.

Indløser StarTER


Til den nyopstartede virksomhed
59,- per Måned
 • Gratis indløserintegration
 • Auto-afstemning af salg
 • Op til 25 betalinger

Indløser Mellem


Passer til de fleste virksomheder
97,- per Måned
 • Gratis indløserintegration
 • Auto-afstemning af salg
 • Op til 250 betalinger
Populær

Indløser Stor


Til virksomheder med meget salg og vækst
149,- per Måned
 • Gratis indløserintegration
 • Auto-afstemning af salg
 • Op til 500 betalinger

Prøv gratis i 30 dage. Helt risikofrit og ingen krav om kreditkort. Pris er per bankkonto.

Indløser: Har du mellem 500 – 1000 indløser betalinger/md. er prisen 199kr./md. 
Herefter er prisen 100kr. per 1000 ekstra betalinger på indløser aftalen.

FAQ - ofte stillede spørgsmål

Kontolink integrerer med Flatpay, Clearhouse og Paylike. Og det er kun begyndelsen – vi udvider løbende listen med indløsere.

Auto-godkend virker til at alle indløsere

Kontolinks auto-godkend-funktion er standard og virker til alle indløsere – også indløsere vi endnu ikke integrerer med. Du kan altså automatisere og registrere alt salg, der kommer ind på banken og opnå en stor tidsbesparelsen.

Hvad er forskellen?

Når Kontolink integrerer til en indløser, sker den automatiske bogføring med ugangspunkt i den enkelte transaktion fra indløser, om posteringer identificeres som salg, gebyrer, payouts og moms.

Hvis Kontolink ikke integrerer til en indløser, kan du stadig automatisere din bogføring og auto-godkende posteringer fra din indløser ind til regnskabssystemet, fx på en mellemregningskonto. Dette sker blot med udgangspunkt i puljeoverførsel fra indløser (bulk) ikke på baggrund af hver enkelt indløser-transaktion.

Auto-godkend bliver foreslået automatisk, når du har godkendt de første fem transaktioner. Så er Kontolink blevet “trænet” og har lært, hvordan transaktionerne skal bogføres i netop dit setup.

På den måde slipper du for at beskæftige dig med bogføring af ensformige transaktioner.

Uanset om din kasse eller webshop er integreret til dit regnskabssystem, kan du bruge Kontolink til enten at bogføre salget eller betaling af salget. Det kan som udgangspunkt gøres på to måder:

Salget bogføres på baggrund af transaktionen med Kontolink
Du kan bruge transaktionen enten i bank eller indløser til at bogføre selve salget. Her vil Kontolink automatisk bogføre salget ud fra bank eller indløser, og hvis man har indløser-integration, kan Kontolink bogføre på specifikke indløsertransaktioner, som fx gebyrer, payouts og moms.

Salget bogføres direkte i regnskabssystemet, og betaling og gebyr bogføres med Kontolink.
Er kasseapparat eller webshop integreret direkte til regnsskabsystemet, vil et salg – når salget sker i kasseaperatet eller på webshop – bogføres det således direkte i regnskabssystemet. I dette scenarie bruges Kontolink til at bogføre betaling af salget, inkl. gebyr.

Ja!

Kontlinks automatiske godkendelsesfunktion virker på alle betalingstranskationer fra indløsere, inklusive transaktioner foretaget med Dankort og MobilePay. 

Alle betalinger, inkl. MobilePay og Dankort, der går ind på bankkontoen, kan man bogføre automatisk ind i regnsskabssystemet, fx på en mellemregningskonto. 

Auto-godkend bliver foreslået automatisk, når du har godkendt de første fem transaktioner. Så er Kontolink blevet “trænet” og har lært, hvordan transaktionerne skal bogføres i netop dit setup.

Kontolink har ingen direkte integration til MobilePay.

Men – hvis en betaling fra MobilePay går ind på bankkontoen, kan Kontolink automatisk bogføre MobilePay-transaktionen i regnskabssystemet, enten på en salgskonto eller på en mellemregningskonto. Dette er muligt uden at tilkøbe automatiserings-integration hos MobilePay.

Ønsker du at modtage MobilePay-gebyrer splittet op (1-1-transkationer), kan man for et gebyr på 29 kr. om måneden hos MobilePay modtage alle gebyr-transaktioner enkeltvis, så de løbende kan matches automatisk i Kontolink. 

Hvis du ikke tilkøber opsplitning af gebyrer for 29 kr. hos MobilePay, kan du stadig bogføre gebyrer og tilpasse omsætning af salg af varer. Og du skal ikke håndtere hver enkel transaktion på MobilePay, så der er stadig masser af tid sparet med Kontolink. 

Dette kan ske både løbende og i puljer.

Bulk- og puljeoverførsel sker typisk på banken, og her kan Kontlink bruges til at bogføre i regnskabssystemet, fx på en mellemregningskonto. 

Hvis man bogfører direkte fra indløser, får man hver transaktion ind, som bogføres løbende i Kontolink. Får man samtidig en bulkoverførsel ind fra banken, afstemmes den helt automatisk i Kontolink.

Har du en konto i Euro og udsteder og modtager du fakturerer i Euro, klarer Kontolink bogføringen helt automatisk.

Ja.

Er du bogholder eller revisor, kræver én indløser én Kontolink-aftaler, ligesom én bankkonto kræver én Kontolink-aftale.

Som bogholder eller revisor får man adgang til alle sine kunder i en pakkeløsning, som kaldes Kontopack. I en Kontopack opretter man en aftale for hver indløser pr. kunde. Har du fx en kunde med to bankkonti og to indløsere, er det lig med fire aftaler. 

Eksisterende kunder: Har du allerede en Kontopack-aftale, koster en indløserkonto som udgangspunkt det samme som at koble en normal bankkonto på Kontolink.

Nye kunder: Har du ikke allerede en Kontopack-aftale hos Kontolink, afhænger prisen af volumen. I en opstartspakke med Kontolink, er prisen fra ca. 139,- pr. mnd. pr. bank- eller indløserkonto. Kontakt vores salgsteam for konkrete priseksempler, der passer lige præcis til din virksomhed.

Det tager kun fem minutter at opsætte en indløser indløser-integration i Kontolink! I vores support-sektion, kan læse en udførlig guide om, hvordan du opsætter direkte integration til indløseraftaler via Kontolink

Steps er:

 • Opret nyt firma/konto
 • Forbind indløserkonto
 • Vælg indløser
 • Udfyld indløseroplysninger

Dine indløser transaktioner vil nu begynde at være synlige i Kontolink og du kan begynde at godkende transaktioner løbende, benytte auto-godkend og få en overblik over din forretnings likviditet. 

Skal du have opsat auto-godkend for en eksisterende kunde? Kontakt da Kontolink support, der sidder klar til at hjælpe

Kom godt i gang!

Kunne automatisk indløser være noget for dig, men er du i tivl om, om det passer til din virksomhed og dine kunder?

Kontolink har mange års erfaring med automatisering af bogføring, og vi kan hjælpe dig med at forsimple dine arbejdsprocesser og frigøre en masse tid, så du kan arbejde mere effektivt og yde den bedste service til dine kunder.

Vi sidder klar til at tale med dig og rådgive dig godt på vej!