Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Post

Hvad er en post?

I finansverdenen henviser begrebet “post” til en specifik linjevare i et regnskab, der repræsenterer et specifikt finansielt beløb. Dette beløb kan være enten positivt, hvilket indikerer en værditilførsel til virksomheden, eller negativt, hvilket viser en omkostning eller udgift. Eksempler på poster i et regnskab omfatter diverse afskrivninger, lønudgifter, eller indtægter fra salg.

En post refererer til et præcist beløb, der fremgår af dit regnskab, variende fra udgifter til indtægter, finansielle eller driftsmæssige elementer.

Hver post i regnskabet er knyttet til et beløb, der afspejler den pågældende posts værdi for virksomhedens finansielle situation. Dette beløb kan være enten en gevinst eller en omkostning for virksomheden.

Regnskabets opbygning med forskellige poster

Herunder ses et illustrativt regnskab, som indeholder almindelige poster, der ofte optræder i virksomheders årsrapporter:

Omsætning fra salg

Produktkategori A: 120.000 kr.

Produktkategori B: 80.000 kr.

Samlet omsætning: 200.000 kr.

Variable udgifter

Vareindkøb: 90.000 kr.

Fragtomkostninger: 10.000 kr.

Samlede variable udgifter: 100.000 kr.

Faste udgifter

Husleje: 40.000 kr.

Internetabonnement: 10.000 kr.

Samlede faste udgifter: 50.000 kr.

Nettoresultat: 50.000 kr.

Denne opstilling viser en simplificeret version af et regnskab, der skitserer, hvordan forskellige poster bidrager til virksomhedens endelige nettoresultat.

Dobbelt bogføring og dens poster

Dobbelt bogføring er en metode, der indebærer, at hver finansiel transaktion registreres to gange i bogholderiet for at sikre nøjagtighed og balance i regnskabet. Dette betyder, at alle transaktioner indføres både som debet og kredit.

Eksempelvis, hvis en virksomhed køber nyt kontorudstyr for 10.000 kr., registreres dette beløb som et kredit på bankkontoen og som et debet på udstyrskontoen.

Denne bogføringsmetode sikrer, at debet- og kreditsiden altid er balancerede, hvilket er afgørende for nøjagtigheden af virksomhedens regnskabsføring.