Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Aktieselskab

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab (A/S) er en virksomhedsform, hvor ejerskabet er fordelt på aktionærer, som hver især ejer en del af selskabet gennem deres aktiebesiddelser. Det er en af de mest prestigefyldte virksomhedsformer i Danmark og kræver en betydelig kapitalindsats.

Hvordan opretter man et aktieselskab?

At oprette et aktieselskab er en proces med mange juridiske krav og høje kapitalkrav. Et aktieselskab kræver et minimumsindskud på 400.000 kroner ved stiftelsen. Derudover skal der udarbejdes stiftelsesdokumenter, en ejerbog og en åbningsbalance. Denne selskabsform tiltrækker investorer, der ønsker at købe aktier og på den måde få andel i virksomhedens overskud.

Aktionærernes risiko og hæftelse

Aktionærer i et aktieselskab har ret til del i overskud og har stemmeret til generalforsamlinger. Deres risiko er begrænset til det beløb, de har investeret i aktier; de hæfter ikke personligt for selskabets gæld ud over deres aktieindskud. Ved konkurs mister aktionærerne deres investering, men hæfter ikke for yderligere beløb.

Juridiske forpligtelser i et aktieselskab

Der er strikte regler og forpligtelser forbundet med drift af et aktieselskab. Disse inkluderer revision af årsrapporten, indberetning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden fem måneder efter regnskabsårets afslutning og krav om en autoriseret revisor. Et aktieselskab skal også have en direktør og en bestyrelse, som varetager den daglige ledelse.

Forskellen mellem A/S og ApS

En vigtig forskel mellem et aktieselskab (A/S) og et anpartsselskab (ApS) er kapitalkravet. Et ApS kræver et indskud på 40.000 kroner, mens et A/S kræver 400.000 kroner. Begge virksomhedsformer tilbyder begrænset hæftelse, men et A/S har ofte en mere kompleks organisationsstruktur og er velegnet til større virksomheder.