Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Annuitetslån

Hvad er et annuitetslån?

Et annuitetslån er en lånetype, hvor tilbagebetalingen sker i form af regelmæssige ydelser over en fastsat periode. Disse ydelser inkluderer både rente og afdrag og er ofte af samme størrelse gennem hele låneperioden.

Karakteristika ved annuitetslån

Annuitetslån kendetegnes ved deres faste tilbagebetalingsstruktur, hvor låntager betaler ensartede beløb ved hvert tidsinterval. Dette gør lånet overskueligt og let at planlægge omkring.

Særtilfælde af annuitetslån

Nogle annuitetslån kan være “skæve” i den forstand, at den første og sidste ydelse kan afvige fra de øvrige ydelser. Dette kan skyldes tilpasning til specifikke betalingsdatoer i kalenderåret.

Hvordan anvendes et annuitetslån?

Annuitetslån anvendes typisk ved banklån og realkreditlån. I et banklån er långiver en bank, mens et realkreditlån involverer et realkreditinstitut og ofte flere långivere via obligationer.

Variabel rente i annuitetslån

I tilfælde af variabel rente vil ydelsens størrelse påvirke lånet enten i form af ændret løbetid eller ydelsesbeløb. Ved fast rente er der større forudsigelighed i både løbetid og ydelsesstørrelse.

Opbygning af et annuitetslån

Et annuitetslån består af en hovedstol (det oprindeligt lånte beløb), en ydelse (renter og afdrag) og en fastsat løbetid. Lånet beregnes således, at alle disse elementer arbejder sammen og bestemmer lånevilkårene.

Beregning af annuitetslån

For at forstå et annuitetslåns omkostninger og struktur anvendes en annuitetstabel(Link). Denne tabel viser, hvordan ydelserne fordeler sig over lånets løbetid og illustrerer det samlede beløb, der betales tilbage.