Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Resultat

Hvad er et resultat?

Resultatet i regnskabstermer refererer til den økonomiske konklusion af en virksomheds aktiviteter over en bestemt periode. Det udtrykker forskellen mellem indtægter og omkostninger, og kan både anvendes i en specifik og generel kontekst, såsom årets resultat eller resultatet af primær drift.

Årets resultat 

Årets resultat er et nøgleelement i forståelsen af en virksomheds økonomiske præstation i løbet af et regnskabsår. Det beregnes ved at fratrække samlede udgifter fra samlede indtægter, og eventuelt justere for skat, for at fremvise nettoresultatet efter skat. Dette tal giver en indikation af, hvorvidt virksomheden har haft overskud eller underskud i det pågældende år.

Resultat af primær drift

Resultatet af primær drift, ofte omtalt som driftsresultat eller EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), er et kritisk mål for en virksomheds rentabilitet fra dens kerneaktiviteter. Det viser, hvilken indtjening virksomheden har opnået fra sin primære forretningsaktivitet, efter at driftsrelaterede udgifter er trukket fra, men før renter og skatter er medregnet. Dette nøgletal er afgørende for at vurdere virksomhedens operationelle effektivitet og evne til at generere profit fra sine hovedaktiviteter.

Hvordan kan regnskabsprogrammer hjælpe?

Regnskabsprogrammer tilbyder værktøjer til nemt og effektivt at holde styr på virksomhedens økonomi, herunder beregning af diverse resultater. Med sådanne systemer kan virksomheder automatisere indsamling og analyse af finansielle data, hvilket giver en præcis og ajourført oversigt over økonomien, inklusive årets resultat og resultatet af primær drift.