Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Nettoomsætning

Hvad er nettoomsætning?

Nettoomsætning repræsenterer det totale salg af en virksomhed i et regnskabsår, fraregnet moms, afgifter og skatter. Dette nøgletal spiller en central rolle øverst i resultatopgørelsen og giver indsigt i virksomhedens salgspræstation

Nettoomsætningens betydning

Nettoomsætning tjener som en vigtig indikator for en virksomheds salgsaktiviteter i løbet af et regnskabsår, minus moms og skatter. Denne information er essentiel for at forstå, hvor meget virksomheden faktisk har tjent på sine salg. Det er også kritisk at være opmærksom på korrekt periodisering, så kun salg af varer inden for den relevante regnskabsperiode medregnes, mens ikke-solgte varer udelades fra resultatopgørelsen.

Formlen for nettoomsætning

Formlen for at beregne nettoomsætningen er enkel: Antal solgte varer multipliceret med prisen per vare eksklusiv moms. Dette udtryk giver et direkte mål for virksomhedens salg. For virksomheder, der sælger flere typer varer til forskellige priser, kræves separate beregninger for hvert produkt, hvorefter resultaterne lægges sammen for at finde den totale nettoomsætning.

Eksempel på beregning af nettoomsætning

Hvis en online butik eksempelvis sælger 300 bøger til en pris af 300 kr. eksklusiv moms per par, vil beregningen være:

300 stk x 300 kr. = 90.000 kr.

Dette resultat viser en nettoomsætning på 90.000 kr. For virksomheder med flere produkttyper gentages denne beregning for hvert produkt og summeres derefter.

Nettoomsætning vs. omsætning

Den primære forskel mellem nettoomsætning og omsætning er, at nettoomsætningen udelukker moms, afgifter og skatter fra virksomhedens totale salg i et regnskabsår, mens omsætningen omfatter det samlede salg.

Høj nettoomsætning og økonomisk sundhed
En høj nettoomsætning er ikke nødvendigvis ensbetydende med en økonomisk sund virksomhed, da den ikke tager højde for omkostningerne ved at generere salget. Det er afgørende at vurdere, om virksomheden rent faktisk opnår overskud, når alle udgifter er betalt.

Nettoomsætning i årsregnskabet

Nettoomsætningen er en nøglepost i årsregnskabet og placeres typisk øverst i resultatopgørelsen. Den er forholdsvis ligetil for produktions- og handelsvirksomheder, men kan være mere kompliceret for holdingselskaber eller investeringsselskaber.

Nettoomsætning vs. bruttoresultat

Bruttoresultatet beregnes ved at trække vareforbrug eller produktionsomkostninger fra nettoomsætningen. Dette skridt er afgørende for at forstå, om en forretning eller et produkt er rentabelt, da bruttoresultatet giver et mere nuanceret billede end nettoomsætningen alene.