Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Pantsætning

Hvad er pantsætning?

Pantsætning refererer til processen, hvor en ejendel anvendes som sikkerhed for et lån. Denne sikkerhedsstillelse kan manifestere sig i to primære former: enten ved direkte overdragelse af en fysisk genstand eller ved udstedelse af et pantebrev knyttet til ejendelen.

Når en pantsætning finder sted, tilbyder låntageren et aktiv som garanti til kreditoren, der yder lånet. Dette aktiv kan enten overleveres direkte til långiveren eller repræsenteres gennem et registreret pantebrev, som symboliserer det pantsatte aktiv.

Håndpant

Håndpant er en traditionel form for pantsætning, hvor man fysisk overdrager en værdigenstand, såsom et ur eller et kunstværk, til en pantelåner. Pantelåneren vurderer genstanden og tilbyder et lån baseret på denne vurdering.

Skulle låntager ønske at tilbagekøbe det pantsatte objekt, er det oftest muligt indenfor en aftalt periode mod betaling.

Underpant


Underpant adskiller sig fra håndpant ved, at låntageren beholder den pantsatte ejendel. For eksempel, ved pantsætning af en bil under underpant, forbliver bilen hos ejeren, men der udstedes et registreret pantebrev som sikkerhed for lånet.

Skulle låntageren misligholde låneaftalen, kan pantelåneren gennemføre salg af det pantsatte aktiv, ofte via tvangsauktion, for at inddrive lånet.

Virksomhedspant


Virksomhedspant tillader virksomheder at anvende forskellige aktiver som sikkerhed, herunder varelagre, goodwill og immaterielle rettigheder. Dette giver virksomheder adgang til mere fleksible finansieringsløsninger, hvor både nuværende og fremtidige anskaffelser kan pantsættes.

Relaterede begreber omfatter, aktiv og virksomhedspant, som er centrale elementer i forståelsen af pantsætning som finansiel praksis.