Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Langfristet gæld

Hvad er langfristet gæld?

Langfristet gæld er de forpligtelser en virksomhed har, som ikke forfalder til betaling indenfor det næste år. Dette omfatter typisk lån til finansiering af større aktiver som ejendomme, maskiner eller udstyr, som er essentielle for virksomhedens operationer og vækst over tid. Disse gældsforpligtelser er afgørende for virksomhedens finansielle struktur og strategi, da de ofte har en lavere rente sammenlignet med kortfristet gæld og giver virksomheden mulighed for at sprede sine betalinger over en længere periode.

Eksempler på langfristet gæld

Prioritetslån, etableringslån, og andre typer af lån, som er aftalt til tilbagebetaling over flere år. Disse lån kan være sikret mod virksomhedens aktiver eller baseret på virksomhedens kreditværdighed.

Langfristet gæld er en vigtig del af virksomhedens kapitalstruktur og har en direkte indvirkning på dens gearing og finansielle fleksibilitet. Virksomheder bruger ofte langfristet gæld til at finansiere udvidelser, køb af udstyr eller andre investeringer, der bidrager til virksomhedens langsigtede succes.