Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Bruttofortjeneste

Hvad er bruttofortjeneste?

Bruttofortjeneste er et udtryk for den økonomiske gevinst, en virksomhed opnår ved salg af varer eller ydelser, før alle andre omkostninger trækkes fra. Det er en nøgleindikator for en virksomheds rentabilitet og effektiviteten af dens kernedrift.

formel for beregning af bruttofortjeneste

For at beregne bruttofortjenesten, trækkes omkostningerne ved at producere eller anskaffe de solgte varer (også kendt som vareforbrug) fra virksomhedens samlede omsætning. Formlen ser sådan ud:

Bruttofortjeneste=Omsætning−Vareforbrug

Eksempel på beregning af bruttofortjeneste

Forestil dig en virksomhed, der sælger håndlavet smykker. Hvis virksomheden i et regnskabsår har en omsætning på 500.000 kr. og omkostninger relateret til produktionen af smykkerne på 200.000 kr., vil bruttofortjenesten være:500.000 kr.−200.000 kr.=300.000

Dette betyder, at virksomheden har en bruttofortjeneste på 300.000 kr. på sine smykker før andre omkostninger som lønninger, husleje og markedsføringsomkostninger trækkes fra.

Bruttofortjeneste i handels- og produktionsvirksomheder

Bruttofortjenestens beregningsmetode varierer lidt mellem handels- og produktionsvirksomheder:

Handelsvirksomheder beregner bruttofortjeneste ved at trække vareforbruget, dvs. indkøbsprisen på solgte varer, fra omsætningen.

Produktionsvirksomheder tager højde for produktionsomkostningerne, inklusive råvarer, arbejdskraft til fremstilling og andre direkte produktionsrelaterede omkostninger.

Bruttofortjeneste vs. bruttoresultat og bruttoomsætning

Bruttoresultat er lig med bruttofortjenesten, men udtrykket bruges ofte i regnskabsrapporter til at vise resultatet efter vareforbrug er trukket fra omsætningen.
Bruttoomsætning er  den samlede omsætning inklusive moms, som virksomheden genererer fra salg af varer og ydelser.
Vigtigheden af bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten giver værdifuld indsigt i virksomhedens grundlæggende evne til at generere profit fra dens primære aktiviteter. En sund bruttofortjeneste indikerer, at virksomheden effektivt kan omsætte råvarer eller indkøbte varer til salgbare produkter eller ydelser med en positiv margin. Det er essentielt for langsigtede succes og bæredygtighed.

Bruttofortjenesten er en kritisk faktor for at vurdere en virksomheds økonomiske sundhed og dens kerneforretnings effektivitet. Ved nøje at overvåge og optimere denne nøgleindikator kan virksomheder træffe informerede beslutninger for at forbedre deres rentabilitet og vækstpotentiale.