Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tilføj en note i Kontosnap

I regnskabet er sammenhæng meget vigtigt. Der er forskellige momsfradrag alt afhængig af om den kaffe du har købt er til dig, en kunde eller til et kursus.

Den rigtige information hjælper dig med at bogføre på de rigtige konti i din virksomheds kontoplan.

Derfor kan du tilføje noter i Kontosnap, så du får kontekst med, når du sidder med kvitteringen i hånden.

Sådan tilføjer du en note i Kontosnap

Tag et billede af det ønskede bilag. 

Når billedet er scannet, vil du kunne se “note” feltet nederst til højre

Her kan du trykke. 

Du vil nu få mulighed for at tilføje relevant tekst omkring dit bilag. Det kan f.eks. være om den kaffe du har købt er til en kunde eller til dig selv.

Når bilaget er blevet matchet i Kontolink, vil noten automatisk blive vist i notefeltet.

Når den sendes til dit regnskabssystem vil noten være vedhæftet bilaget.