Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Miljøregnskab

Hvad er et miljøregnskab?

Et miljøregnskab, ofte kaldet et grønt regnskab, er en særlig form for regnskab, som virksomheder udarbejder for at kvantificere deres miljømæssige fodaftryk gennem ressourceforbrug og affaldsgenerering. Dette regnskab fokuserer udelukkende på miljøpåvirkning og er adskilt fra det traditionelle økonomiske regnskab.

Formålet med miljøregnskab

Miljøregnskabets hovedformål er at dokumentere virksomhedens direkte indvirkning på miljøet. I en tid, hvor miljøbevidsthed er i højsæde, bidrager et miljøregnskab væsentligt til at fremhæve virksomhedens indsats for at reducere sin miljøpåvirkning, herunder specielt fokus på CO2-udslip.

Med overgangen til ESG-rapportering (Environmental, Social, and Governance) bliver miljøregnskabet en stadig mere central del af virksomheders rapportering, delvist på grund af øgede lovkrav om dokumentation af ESG-nøgletal.

Input og output i miljøregnskab

Miljøregnskabet tager højde for både de ressourcer, en virksomhed forbruger (inputs), og de restprodukter, der genereres (outputs). Dette omfatter alt fra energiforbrug til affaldsproduktion, hvor målet er at minimere affald og optimere brugen af ressourcer.

Fordele ved miljøregnskab for virksomheder

Udarbejdelsen af et miljøregnskab giver virksomheder mulighed for at positionere sig som ansvarlige og bæredygtige aktører. Det understøtter virksomhedens brand og sociale ansvarlighed og kan spille en kritisk rolle i forbrugernes valg af produkter eller tjenester baseret på miljøhensyn. Derudover kan miljøregnskabet hjælpe virksomheden med at identificere muligheder for omkostningsreduktion gennem energibesparelser og genanvendelse.

Omkostningsreduktion og miljøfordele

Selvom miljøregnskabet primært fokuserer på miljøpåvirkning, kan der opnås økonomiske fordele gennem reduktion af energiforbrug og effektiv ressourceudnyttelse. Genanvendelse af materialer og optimering af energiforbrug kan føre til betydelige besparelser og samtidig reducere miljøpåvirkningen.

Begrænsninger i miljøregnskab

Det er vigtigt at erkende, at et miljøregnskab ikke kan dække alle aspekter af en virksomheds miljøpåvirkning fuldstændigt. De fleste miljøregnskaber fokuserer på nøgleområder som elektricitet, opvarmning, CO2-udslip, vandforbrug og transport, hvilket giver et overordnet billede af virksomhedens miljøfodaftryk.