Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Controller

Hvad er en controller?

En controller i regnskabssammenhæng er en moderne betegnelse for en person, der varetager en central rolle inden for økonomistyring og regnskabsføring i en organisation. Selvom en controller og en bogholder grundlæggende kan udføre lignende opgaver, indebærer rollen som controller ofte et bredere ansvarsområde, herunder finansiel kontrol og analyse, budgettering og økonomisk planlægning.

Forskellen på en bogholder og en controller

Mens en bogholder typisk fokuserer på den daglige bogføring og regnskabsmæssige transaktioner, arbejder en controller ofte på et mere strategisk niveau med at analysere og fortolke finansielle data for at understøtte ledelsens beslutningsprocesser. Controlleren kan også have ansvar for at udvikle og implementere økonomiske strategier og procedurer.

Controllerens funktion

En central funktion for en controller er at sikre nøjagtighed og overensstemmelse i virksomhedens finansielle rapportering. Dette kan inkludere kontrol af kreditorkartoteket, validere leverandørfakturaer og overvåge bogholderiets arbejde for at sikre, at alle finansielle transaktioner er korrekt registreret og rapporteret.

Controllerens rolle kan variere betydeligt afhængigt af virksomhedens størrelse og struktur. I nogle organisationer kan controlleren fungere som den primære økonomiansvarlige, mens større virksomheder måske har en mere differentieret økonomiafdeling, hvor controlleren arbejder sammen med eller som overordnet for bogholderne.

Jobtitlen controller er ikke beskyttet, hvilket betyder, at den præcise natur af arbejdet kan variere fra virksomhed til virksomhed. Det er derfor vigtigt at kigge nærmere på de specifikke ansvarsområder og krav, der er nævnt i jobopslaget eller stillingsbeskrivelsen.

Relaterede begreber

Bogføring: Processen med systematisk optegning af økonomiske transaktioner.
Bogholder: En person, der udfører daglige regnskabsmæssige opgaver såsom bogføring.
Bogholderi: Afdelingen eller funktionen inden for en organisation, der håndterer regnskabsopgaver.
Regnskab: Systematisk registrering, måling og kommunikation af finansiel information.