Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Anlægskartotek

Hvad er et anlægskartotek?

Et anlægskartotek er et regnskabssystem, der bruges til at holde styr på og administrere en virksomheds anlægsaktiver samt deres afskrivninger. Dette system spiller en central rolle i korrekt værdiansættelse og regnskabsmæssig håndtering af anlægsaktiver over tid.

Hvad hjælper anlægskartotek med?

Anlægskartoteket hjælper med at overvåge ændringer i værdien af anlægsaktiver forårsaget af afskrivninger, op- og nedskrivninger, ændringer i brugstid, ændret scrapværdi og manuelle justeringer af afskrivninger. Formålet er at fordele værdien af anlægsaktiverne over hele deres levetid, hvilket giver et mere nøjagtigt billede af virksomhedens økonomiske status.

Hvordan anvendes anlægskartotek?

Anlægskartoteket er især relevant for virksomheder, der har anlægsaktiver, der skal afskrives over tid. Det tillader oprettelse og styring af et ubegrænset antal aktiver og er en integreret del af virksomhedens regnskabsføring.

Relaterede begreber

Til anlægskartoteket er relateret en række centrale regnskabsbegreber som anlægsaktiver, bogføring, regnskab og årsregnskab, hvilket understreger dets betydning i den finansielle administration.